”Vi tror framtiden kommer visa på fördelarna med likströmshus”

2019-02-11 13:10

Innovationsföretaget Ochno bygger sin affärsidé på en ny standard för USB-kontakten som de tror är nyckeln till full kontroll över byggnaders energianvändning.

Forum för smarta elnät arbetar bland annat med att främja internationella affärsmöjligheter för små- och medelstora företag. Emellanåt intervjuar vi företag i vårt nätverk för att få deras syn på potential och utmaningar. Denna gång har turen kommit till innovationsföretaget Ochno där vi har pratat med Rayhan Ermis och Andreas Groth.

Företag: Ochno

Antal anställda: 4 + ett 10-tal konsulter

Säte: Västerås

Vilka lösningar erbjuder ni?

Ochno har utvecklat ett antal produkter med tillhörande tjänsteplattform som möjliggör ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att digitalisera byggnader. Slutanvändaren får möjligheten att påverka sin elkonsumtion. Som grädde på moset ger produkterna också en attraktiv och flexibel design för kontorsutrymmen.

Vår lösning bygger på USB-C standarden, vilken vi tror kommer att vara den gängse standarden inom relativt snar framtid med tanke på dess kapacitet att kunna sända och ta emot el och kommunikation i båda riktningarna. Vi tror också att framtiden kommer visa på fördelen med byggandet av likströmshus som exempelvis drivs av solpaneler och där distributionen sker genom likström hela vägen till slutanvändaren.

Hur utvecklar ni er produkt för tillfället?

Utveckling och produktion sker för tillfället i Västerås men vi har redan förberett vår leverantörskedja i Asien för upprampning genom att vi valt ut ett antal underleverantörer. Under Q3 detta år sker vår lansering av produkterna.

Vårt fokus ligger på den molnbaserade tjänsteplattformen, Ochno Operated och utveckling av mjukvaran kommer att ligga i Sverige. Tanken är att vi utvecklar appar och system allt efter kundbehov. När vår lösning finns på plats i en byggnad kan du verkligen mäta, övervaka och styra för att förstå vad som ger effekt på din byggnads ekonomi. Effekten av att du gör en investering i till exempel solceller eller i ett lager syns direkt och du kan mäta och förstå hur din byggnad beter sig elmässigt.

Vilka marknader finns ni på?

Vi har just nu flera pilotinstallationer i Sverige med noggrant utvalda aktörer, för att få validering och feedback på våra produkter och tjänster. Vi ser främst Sverige och Norden i första steget men har även fått stort gehör från flera europeiska aktörer och tror oss kunna ta steget ut i Europa på relativt kort sikt. Vi hoppas kunna närvara på mässan Consumer Electronics Show i Las Vegas med en partner redan nästa år, 2020.

Hur upplever ni intresset från kunderna?

Fastighetsägarna och kontorsinredningsbolagen är våra huvudsakliga kunder just nu, men på sikt kan det vara hela samhället. Fastighetsägarna ser klara fördelar och vinster och kontorsinredningsbolagen ser möjligheten att gå upp ett steg eller två i värdekedjan genom att leverera en produkt som kan differentiera sig på ett smartare sätt. Idag har vi flera stora fastighetsbolag som kunder och samarbeten med ledande belysningsföretag och solskyddsbolag som tillverkar motordrivna solskydd för inomhusbruk.