Milstolpar i arbetet med roller och ansvar för flexibilitet

2018-12-14 10:32

Två viktiga workshoppar har genomförts under november och december, i arbetet med att förtydliga roller och ansvar för flexibilitet. Nu inleds den svåraste delen av arbetsgruppens uppgift, att ta fram rekommendationer för vem som ska göra vad i morgondagens flexibla elsystem.

Den 19 november fick representanter för elkunderna säga sitt och den 4 december jobbade ett sjuttiotal deltagare från alla områden i elsystemet intensivt under en hel dags grupparbeten. Syftet med workshopparna var dels att identifiera kunders drivkrafter och behov för att bidra med flexibilitet, dels att klarlägga vilken påverkan det får på olika områden i elsystemet när flexibilitetsresurser aktiveras.

– Deltagarna i workshopparna har verkligen gjort ett fantastiskt jobb och arbetat lösningsorienterat med en utmanande uppgift. Jag kan inte nog betona betydelsen av att så många bidragit med sina perspektiv och sin klokskap, såväl företag som forskare, säger Marielle Lahti, projektledare på Forum för smarta elnät.

Att behovet är stort av att tydliggöra vem som får göra vad, till exempel gällande lager och laststyrning, är något som många har framfört såväl innan som under workshopparna. Samtidigt kommer resultatet av arbetet att innebära att elsystemets aktörer kommer att få anpassa sin verksamhet till nya spelregler.

Arbetsgruppen har en tuff uppgift framför sig och den som kommer att leda arbetet är gruppens ordförande, Jenny Larsson, säljchef Power Grids, ABB Sverige.

–Befintliga och nya aktörer som kan bidra med flexibilitetstjänster kommer att möjliggöra att vi når ett 100% förnybart elsystem senast 2040. Vilja och teknik finns redan, liksom ett starkt engagemang. Det är nu angeläget att klargöra de framtida rollerna och vi i arbetsgruppen har fått ett mycket bra underlag att jobba vidare med, säger Jenny Larsson.

I april kommer Forum för smarta elnät och arbetsgruppen för roller och ansvar för flexibilitet att bjuda in till en hearing, då rekommendationerna kommer att presenteras. I juni 2019 ska slutrapporten överlämnas till regeringskansliet.