Goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem

2018-06-08 08:39

Sverige har mycket goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem som både är kostnadseffektivt och har en hög grad av försörjningstrygghet. Men för att lyckas krävs mer långsiktiga spelregler och tillståndsprocesser, samt öppenhet för nya affärsmöjligheter. Det konstaterar Energimyndigheten i en ny rapport.

De närmaste 20 – 30 åren kommer en mycket stor del av den svenska elproduktionen att nå sin tekniska livslängd. Samtidigt kommer det att ske förändringar i hur vi använder el, med fortsatt elektrifiering och hopkoppling av olika energisektorer. Energimyndigheten bedömer att Sverige kommer att behöva bygga runt 100 TWh ny elproduktion till år 2045 varav merparten efter 2030. En sådan stor omställning kräver att systemfrågor blir överordnade och att det på lång sikt skapas förutsättningar för utbyggnad av förnybar elproduktion.