“Potentialen att växa snabbt är stor“

2019-01-28 10:53

Forum för smarta elnät arbetar med internationaliseringen av små- och medelstora företag inom smarta elnät på regeringens uppdrag. Vi informerar, bygger nätverk och driver på för att öka exporten – med största fokus på Norden, Indien, Kina, USA, UK och Tyskland. Emellanåt intervjuar vi företag för att få deras syn på potential och utmaningar. Först ut är Fredrik Akke på DLaboratory.

Företag: DLaboratory

Antal anställda: 8

Säte: Lund

Vilka lösningar tillhandahåller ni?

– Vi har en mjukvara och teknik som analyserar störningar i elnätet som kan användas för att redan vid små fel varna i förtid om ett kommande strömavbrott eller andra fel i systemet. Vi kortar också tiden på strömavbrotten, genom att rotorsaken till felet blir lättare att förstå och därmed snabbt åtgärda. Vår produkt har stor potential för att öka leveranssäkerheten samt spara tid och kostnader för våra kunder. Att mäta är att veta, berättar Fredrik Akke.


Hur utvecklar ni er produkt just nu?

– Vi jobbar nu bland annat med att visualisera trender och introducera maskininlärning och AI, för att kunna övervaka näten ännu effektivare.

Vilka är era kunder?

– Vi vänder oss till elnätsägare både i och utanför Sverige. I Sverige har vi bland många Kraftringen, Dala Energi och E.ON som kunder, säger Fredrik. Vi kan växa även i segmentet industrier som har sina egna nät.


Hur upplever ni bemötandet från kunder kring er digitala teknik?

– De är överlag positiva, det finns en stor medvetenhet kring behovet att hålla koll på och att digitalisera sitt nät. Men säljprocesserna är ganska långa när man kommer in som ny aktör. Vissa nätägare är snabba att ta till sig ny teknik medan andra tar något längre tid på sig.


Vilken potential ser ni för export till andra marknader?

– Just nu är vi inne i en stark säljfas och jobbar parallellt med att titta på möjligheter som olika marknader erbjuder. Det är mycket spännande, och potentialen för att växa snabbt är stor! Vi arbetar bland annat i Norden, Storbritannien, Tyskland, USA, Kina och Indonesien.


Vad är kritiskt för er i ert exportarbete?

– Rätt ingångar och kontakter är helt avgörande!