Branschens budskap till ministrarna

2018-05-28 14:28

Förra veckan arrangerades Nordic Clean Energy Week i samband med de internationella energiministermötena i Malmö och Köpenhamn. Forum för smarta elnät stod värd för flera programpunkter under veckan och ett konkret resultat var ett antal budskap från olika aktörer i energibranschen, riktade till ministrarna.

The Smart Grids Arena i Malmö på tisdagen var Forum för smarta elnäts största evenemang under Nordic Clean Energy Week. Rummet som rymde 150 personer var fullt en stor del av dagen. Sex företag och organisationer, som representerade olika aktörer på elmarknaden, arrangerade varsin session på arenan. Den gemensamma nämnaren var innovation och utveckling i elsystemet för att nå klimatmålen.

Vid slutet av varje session fick respektive arrangör leverera varsitt budskap riktat till ministrarna som deltog i Clean Energy Ministerial och Mission Inovation Ministerial. Budskapen visualiserades av dagens grafiska facilitator Louise Wester i en tre meter lång teckning som togs med till Forumets kommande event under veckan.

– De flesta budskapen var, naturligt nog, kopplade till reglering. En röd tråd var förenkling av regelverk, för att påskynda implementeringen av smarta elnäts-lösningar. Ett annat tydligt budskap var att vi behöver tuffa klimatmål och att utvecklingen måste gå fort för att möjliggöra övergången till hundra procent förnybar elproduktion, säger Albin Carlén, projektledare på Forum för smarta elnät.

Mingle at the Smart Grids Arena

De medverkande organisatörerna på smarta elnäts-arenan var E.ON, RISE, Energimarknadsinspektionen, Era-Net Energy Systems, ÅF och Inno Energy.

Smart marknadsdesign för smarta elnät

På onsdagen arrangerade Forumet en heldagsworkshop om marknadsdesign tillsammans med ISGAN (International Smart Grids Action Network). Syftet var att diskutera och bearbeta ett policydokument om hur energimarknader behöver vara utformade för att påskynda implementeringen av smarta elnäts-lösningar.

Workshopen följdes av en högnivåpanel på torsdagen, där bland annat energiminister Ibrahim Baylan deltog. Diskussionerna i panelen följde i stor utsträckning samma linje som under workshopen dagen innan.

– Panelen sände ett tydligt budskap att vi måste skynda på utvecklingen för att nå ett fossilfritt och hållbart energisystem i tid. Det finns många exempel på projekt och implementering av ny teknik, och att dela kunskap och goda exempel internationellt kan bidra väsentligt till den utvecklingen, säger Maria Sandqvist, kanslichef på Forum för smarta elnät.