Roller och ansvar – workshop om elkundernas perspektiv

19 November 2018
10:00 - 13:00
Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm

Forum för smarta elnät har inlett arbetet med att klargöra roller och ansvar för flexibilitet i elsystemet. Nu vill vi bjuda in dig till en workshop som fokuserar på elkundernas perspektiv.

Vi kommer bland annat att diskutera vilka drivkrafter och hinder som finns för elkunder att bidra med flexibilitet genom till exempel att tillåta styrning av elektrisk utrustning, sälja överskottsel från egen produktion eller lägga om användningen för att hjälpa till att kapa effekttoppar.

En del av strategin för ökad flexibilitet

Att klargöra roller och ansvar i elsystemet var en av rekommendationerna i strategin för ökad flexibilitet, som Forum för smarta elnät presenterade förra året. Arbetet utförs av en arbetsgrupp med deltagare från energibranschen, myndigheter och näringslivet.

I juni 2019 ska konkreta förslag på regelförändringar, som kan bana väg för ökad flexibilitet, läggas fram för Regeringskansliet.

Anmäl dig till workshopen genom att skicka ett mail senast den 12 november till
in...@swedishsmartgrid.se Ange namn, organisation och eventuella kostpreferenser.

Välkommen! 

Vänligen notera att denna workshop fokuserar på elkundernas perspektiv. Är du en annan aktör, se information i kalendariet om den större workshop vi anordnar den 4 december.