Konferens om cybersäkerhet och EU:s NIS-direktiv

5 Juni 2018
09:00 - 17:00
IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm

Från och med den 10 maj 2018 ställs nya krav inom EU på säkerhet i nätverk och informationssystem. EU har pekat ut energiförsörjningen som ett av sju kritiska områden med behov av ökad säkerhet och det nya NIS-direktivet ska vara infört i svenska företag redan i år.

Digitaliseringen av alla delar av samhället fortsätter samtidigt som säkerhetsfrågan är aktuellare än någonsin. Företag och organisationer måste därför skärpa sin cybersäkerhet och skapa en bättre beredskap för nya typer av cyberhot.

Syftet med konferensen är att ge stöd för företag som ska leva upp till det nya direktivet. Arrangörer är Energiföretagen tillsammans med Forum för smarta elnät, Energimyndigheten och MSB.

Kostnad för att delta är 3 500 kronor. Det kommer även finnas möjlighet att ta del av konferensen kostnadsfritt på webben i efterhand. Mer information om detta kommer längre fram, du kan också maila stina.g...@swedishsmartgrid.se om du är intresserad.