Kalendarium

22 MAJ

E-mobility and the grid – opportunities for Swedish companies in India

Did you know India has the worlds highest number of electric vehicles? In this seminar you will learn more about why you should look to the Indian market if your company is working with emobility a... Läs mer
1 JUL

Nya roller i ett flexibelt elsystem

Mer flexibilitet i elsystemet är avgörande för att vi helt ska kunna förlita oss på förnybara energikällor och möta en växande efterfrågan på effekt. Men oklarheter rörande vem som får göra vad... Läs mer
2 JUL

Hur löser vi effektbristen i Sveriges elnät?

Brist på kapacitet i våra elnät hämmar tillväxt i städerna. Samtidigt drivs projekt som har potential att frigöra stora mängder effekt, om fler vågar testa nya idéer i praktiken och om regelverket... Läs mer
12 SEP

Seminarium om studieresa till Bayern

Det här seminariet är för dig som vill veta mer om den tyska marknaden och de möjligheter som finns för svenska företag kopplat till energiomställningen. Du kan även anmäla ditt intresse för att... Läs mer